พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

New single release of Shotaro Morikubo featuring opening and ending themes of "Side Kicks" PS Vita adventure game. Also comes with music video on DVD and illustrated obi. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'5509' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1473,22274,1487,14474,5637,25179,18540,7781,21328,5510,4068,5664,9199,2090,3992,9217,24778,9382 Array ( [0] => 1473 [1] => 22274 [2] => 1487 [3] => 14474 [4] => 5637 [5] => 25179 [6] => 18540 [7] => 7781 [8] => 21328 [9] => 5510 [10] => 4068 [11] => 5664 [12] => 9199 [13] => 2090 [14] => 3992 [15] => 9217 [16] => 24778 [17] => 9382 )