สินค้าเหลือน้อย

5,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5460' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13489,3422,11126,15504,5144,3982,24261,3350,3988,6751,21220,21477,24262,20264,20886,4373,18268,23431 Array ( [0] => 13489 [1] => 3422 [2] => 11126 [3] => 15504 [4] => 5144 [5] => 3982 [6] => 24261 [7] => 3350 [8] => 3988 [9] => 6751 [10] => 21220 [11] => 21477 [12] => 24262 [13] => 20264 [14] => 20886 [15] => 4373 [16] => 18268 [17] => 23431 )