สินค้าเหลือน้อย

6,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5455' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21321,15265,16925,15252,16940,16931,21315,12385,15279,18153,16660,16640,12375,24301,19286,16085,13800,22089 Array ( [0] => 21321 [1] => 15265 [2] => 16925 [3] => 15252 [4] => 16940 [5] => 16931 [6] => 21315 [7] => 12385 [8] => 15279 [9] => 18153 [10] => 16660 [11] => 16640 [12] => 12375 [13] => 24301 [14] => 19286 [15] => 16085 [16] => 13800 [17] => 22089 )