มีสินค้า

สมุดปกห่วง

89 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'545' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13890,8023,6396,5194,13865,14954,18919,10091,18327,13872,23670,17498,13963,20571,21732,16973,19676,18305 Array ( [0] => 13890 [1] => 8023 [2] => 6396 [3] => 5194 [4] => 13865 [5] => 14954 [6] => 18919 [7] => 10091 [8] => 18327 [9] => 13872 [10] => 23670 [11] => 17498 [12] => 13963 [13] => 20571 [14] => 21732 [15] => 16973 [16] => 19676 [17] => 18305 )