สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5417' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18829,14135,8459,7824,12350,20320,18634,15638,17945,12353,15647,8691,18850,8554,18483,12090,14994,12103 Array ( [0] => 18829 [1] => 14135 [2] => 8459 [3] => 7824 [4] => 12350 [5] => 20320 [6] => 18634 [7] => 15638 [8] => 17945 [9] => 12353 [10] => 15647 [11] => 8691 [12] => 18850 [13] => 8554 [14] => 18483 [15] => 12090 [16] => 14994 [17] => 12103 )