สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5417' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7825,21226,16865,18637,14482,3273,17935,12352,12354,16873,20334,6307,4424,18634,16861,22389,3682,12617 Array ( [0] => 7825 [1] => 21226 [2] => 16865 [3] => 18637 [4] => 14482 [5] => 3273 [6] => 17935 [7] => 12352 [8] => 12354 [9] => 16873 [10] => 20334 [11] => 6307 [12] => 4424 [13] => 18634 [14] => 16861 [15] => 22389 [16] => 3682 [17] => 12617 )