สินค้าเหลือน้อย

1,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5401' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2854,21026,2256,5165,22145,2032,22461,1479,11207,5609,9220,13434,10044,5789,10897,10419,489,18255 Array ( [0] => 2854 [1] => 21026 [2] => 2256 [3] => 5165 [4] => 22145 [5] => 2032 [6] => 22461 [7] => 1479 [8] => 11207 [9] => 5609 [10] => 9220 [11] => 13434 [12] => 10044 [13] => 5789 [14] => 10897 [15] => 10419 [16] => 489 [17] => 18255 )