สินค้าเหลือน้อย

2,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5401' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5815,20177,19339,3254,20308,7125,2090,20545,21670,3648,8913,19234,2385,6260,6409,9975,19087,14459 Array ( [0] => 5815 [1] => 20177 [2] => 19339 [3] => 3254 [4] => 20308 [5] => 7125 [6] => 2090 [7] => 20545 [8] => 21670 [9] => 3648 [10] => 8913 [11] => 19234 [12] => 2385 [13] => 6260 [14] => 6409 [15] => 9975 [16] => 19087 [17] => 14459 )