มีสินค้า

700 BAHT
900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5293' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4535,23195,7019,7875,8054,7002,5834,8223,8221,8586,21030,15383,7361,8107,9803,15196,7015,8089 Array ( [0] => 4535 [1] => 23195 [2] => 7019 [3] => 7875 [4] => 8054 [5] => 7002 [6] => 5834 [7] => 8223 [8] => 8221 [9] => 8586 [10] => 21030 [11] => 15383 [12] => 7361 [13] => 8107 [14] => 9803 [15] => 15196 [16] => 7015 [17] => 8089 )