มีสินค้า

540 BAHT
900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5293' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6092,4862,12960,20916,17571,20772,15237,10798,4932,20783,7881,22757,3899,6082,9810,8215,7562,7943 Array ( [0] => 6092 [1] => 4862 [2] => 12960 [3] => 20916 [4] => 17571 [5] => 20772 [6] => 15237 [7] => 10798 [8] => 4932 [9] => 20783 [10] => 7881 [11] => 22757 [12] => 3899 [13] => 6082 [14] => 9810 [15] => 8215 [16] => 7562 [17] => 7943 )