สินค้าเหลือน้อย

สมุดปกห่วง

100 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'529' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11018,22687,10055,13883,22293,21114,18285,4123,10483,24003,89,16225,18654,19983,1815,21257,16969,6822 Array ( [0] => 11018 [1] => 22687 [2] => 10055 [3] => 13883 [4] => 22293 [5] => 21114 [6] => 18285 [7] => 4123 [8] => 10483 [9] => 24003 [10] => 89 [11] => 16225 [12] => 18654 [13] => 19983 [14] => 1815 [15] => 21257 [16] => 16969 [17] => 6822 )