สินค้าเหลือน้อย

สมุดปกห่วง

100 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'529' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13564,4756,22687,10067,6165,8876,15432,18311,16600,23505,19834,21729,20571,4406,19464,18301,4420,18031 Array ( [0] => 13564 [1] => 4756 [2] => 22687 [3] => 10067 [4] => 6165 [5] => 8876 [6] => 15432 [7] => 18311 [8] => 16600 [9] => 23505 [10] => 19834 [11] => 21729 [12] => 20571 [13] => 4406 [14] => 19464 [15] => 18301 [16] => 4420 [17] => 18031 )