มีสินค้า

390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5276' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18166,13957,12437,23257,10483,13916,20579,21897,18297,13950,9504,8472,2204,19822,8165,13927,20983,20596 Array ( [0] => 18166 [1] => 13957 [2] => 12437 [3] => 23257 [4] => 10483 [5] => 13916 [6] => 20579 [7] => 21897 [8] => 18297 [9] => 13950 [10] => 9504 [11] => 8472 [12] => 2204 [13] => 19822 [14] => 8165 [15] => 13927 [16] => 20983 [17] => 20596 )