มีสินค้า

จัดจำหน่ายและจัดส่งวันที่ 25 ต.ค.59 เป็นต้นไป

430 BAHT
add to cart

องค์กรช็อคเกอร์ที่คิดว่าจะล่มสลายไปแล้ว กลับออกมาอาละวาด และจ้องเล่นงานเด็ก
นักเรียนหญิง ม.ปลาย “ทาจิบานะ มายุ” แม้ “มาสค์ไรเดอร์โกสท์” จะออกมาขัดขวาง
แล้วก็ตาม แต่กลับมีช็อคเกอร์อีกกลุ่มปรากฏตัวขึน้ นั่น คือ โนว่าช็อคเกอร์! ในระหว่างที่
โกสท์กาลังต่อสู้ ได้มีชายสูงวัยลึกลับเข้าร่วมต่อสู้ด้วย เขาคือ ฮอนโก ทาเคชิ หรือ มาสค์
ไรเดอร์ หมายเลข 1, มาสค์ไรเดอร์รุ่นพี่ใหญ่ของโกสท์ที่น่าจะเกษียณตัวเองจากวงจร
การต่อสู้ไปแล้ว ดูเหมือนวา่ การกลับมาของฮอนโก หรือ แม้แต่ช็อคเกอร์ก็ดูจะเกี่ยวข้อง
กับ “มายุ” ทังสิ้น
เธอคนนัน้ มีความลับอะไรอยู่กันนะ?

 

จัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้าวันที่ 14 ต.ค.59 เป็นต้นไป

q select pid from dex_product where pid<>'5273' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17193,4018,8169,5851,8355,17192,17190,5028,6117,4017,5026,18071,8351,17191 Array ( [0] => 17193 [1] => 4018 [2] => 8169 [3] => 5851 [4] => 8355 [5] => 17192 [6] => 17190 [7] => 5028 [8] => 6117 [9] => 4017 [10] => 5026 [11] => 18071 [12] => 8351 [13] => 17191 )