สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5270' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11987,4702,8389,22591,5240,478,493,8552,1465,3277,6427,19700,10041,1743,6612,20119,13104,8105 Array ( [0] => 11987 [1] => 4702 [2] => 8389 [3] => 22591 [4] => 5240 [5] => 478 [6] => 493 [7] => 8552 [8] => 1465 [9] => 3277 [10] => 6427 [11] => 19700 [12] => 10041 [13] => 1743 [14] => 6612 [15] => 20119 [16] => 13104 [17] => 8105 )