สินค้าหมด

2,600 BAHT
3250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5268' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11516,6164,1133,928,18986,9273,1629,10521,13010,1123,3096,4327,5085,3059,4247,20153,221,4196 Array ( [0] => 11516 [1] => 6164 [2] => 1133 [3] => 928 [4] => 18986 [5] => 9273 [6] => 1629 [7] => 10521 [8] => 13010 [9] => 1123 [10] => 3096 [11] => 4327 [12] => 5085 [13] => 3059 [14] => 4247 [15] => 20153 [16] => 221 [17] => 4196 )