สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5267' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2288,2292,10601,7071,2296,10072,2293,10071,10074,6740,2287,12896,7480,2290,7065,7067,222,6736 Array ( [0] => 2288 [1] => 2292 [2] => 10601 [3] => 7071 [4] => 2296 [5] => 10072 [6] => 2293 [7] => 10071 [8] => 10074 [9] => 6740 [10] => 2287 [11] => 12896 [12] => 7480 [13] => 2290 [14] => 7065 [15] => 7067 [16] => 222 [17] => 6736 )