สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Kuroko's Basket" special episode main theme. Includes 3 titles and cover features illustration by Yorke. Also comes with music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'5264' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1587,12467,3645,7337,204,6132,2752,9493,5703,22194,3162,4842,21913,19746,3657,14677,3037,7340 Array ( [0] => 1587 [1] => 12467 [2] => 3645 [3] => 7337 [4] => 204 [5] => 6132 [6] => 2752 [7] => 9493 [8] => 5703 [9] => 22194 [10] => 3162 [11] => 4842 [12] => 21913 [13] => 19746 [14] => 3657 [15] => 14677 [16] => 3037 [17] => 7340 )