สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Kuroko's Basket" special episode main theme. Includes 3 titles and cover features illustration by Yorke. Also comes with music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'5264' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21702,9383,8297,8357,16366,20131,10146,2753,20790,9481,9181,21019,18510,6960,10844,22132,18461,1745 Array ( [0] => 21702 [1] => 9383 [2] => 8297 [3] => 8357 [4] => 16366 [5] => 20131 [6] => 10146 [7] => 2753 [8] => 20790 [9] => 9481 [10] => 9181 [11] => 21019 [12] => 18510 [13] => 6960 [14] => 10844 [15] => 22132 [16] => 18461 [17] => 1745 )