พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Kuroko's Basket" special episode main theme. Includes 3 titles and cover features anime illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5263' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3027,9166,15790,23562,8289,23421,8982,23013,5627,18237,2691,22819,6251,23085,22963,2861,21714,23604 Array ( [0] => 3027 [1] => 9166 [2] => 15790 [3] => 23562 [4] => 8289 [5] => 23421 [6] => 8982 [7] => 23013 [8] => 5627 [9] => 18237 [10] => 2691 [11] => 22819 [12] => 6251 [13] => 23085 [14] => 22963 [15] => 2861 [16] => 21714 [17] => 23604 )