พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Kuroko's Basket" special episode main theme. Includes 3 titles and cover features anime illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5263' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9788,14142,19459,2886,7373,21810,6869,20126,6686,6266,3650,7588,6131,2647,6228,2813,16533,702 Array ( [0] => 9788 [1] => 14142 [2] => 19459 [3] => 2886 [4] => 7373 [5] => 21810 [6] => 6869 [7] => 20126 [8] => 6686 [9] => 6266 [10] => 3650 [11] => 7588 [12] => 6131 [13] => 2647 [14] => 6228 [15] => 2813 [16] => 16533 [17] => 702 )