พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Kuroko's Basket" special episode main theme. Includes 3 titles and cover features anime illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5263' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19093,508,3168,4690,3645,490,4959,19530,19479,3910,19331,21649,4941,21163,9302,13237,4832,15581 Array ( [0] => 19093 [1] => 508 [2] => 3168 [3] => 4690 [4] => 3645 [5] => 490 [6] => 4959 [7] => 19530 [8] => 19479 [9] => 3910 [10] => 19331 [11] => 21649 [12] => 4941 [13] => 21163 [14] => 9302 [15] => 13237 [16] => 4832 [17] => 15581 )