พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5246' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13084,18978,8402,8271,5097,9798,5019,1379,4070,1377,3379,17295,5335,3640,5411,2967,3667,3639 Array ( [0] => 13084 [1] => 18978 [2] => 8402 [3] => 8271 [4] => 5097 [5] => 9798 [6] => 5019 [7] => 1379 [8] => 4070 [9] => 1377 [10] => 3379 [11] => 17295 [12] => 5335 [13] => 3640 [14] => 5411 [15] => 2967 [16] => 3667 [17] => 3639 )