พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5246' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1378,5099,6255,1401,2482,9795,11391,12863,3326,12862,13595,12864,11614,5090,5100,11607,16056,8366 Array ( [0] => 1378 [1] => 5099 [2] => 6255 [3] => 1401 [4] => 2482 [5] => 9795 [6] => 11391 [7] => 12863 [8] => 3326 [9] => 12862 [10] => 13595 [11] => 12864 [12] => 11614 [13] => 5090 [14] => 5100 [15] => 11607 [16] => 16056 [17] => 8366 )