พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5246' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6255,12862,6802,13595,5414,13085,12861,14249,11612,20187,11311,2507,11610,12915,5097,3379,14250,5099 Array ( [0] => 6255 [1] => 12862 [2] => 6802 [3] => 13595 [4] => 5414 [5] => 13085 [6] => 12861 [7] => 14249 [8] => 11612 [9] => 20187 [10] => 11311 [11] => 2507 [12] => 11610 [13] => 12915 [14] => 5097 [15] => 3379 [16] => 14250 [17] => 5099 )