พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Character song release. Cover features illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5233' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5414,1377,6256,1379,9797,18875,6264,8269,10176,3154,3326,5019,1319,22422,3640,11265,4848,11614 Array ( [0] => 5414 [1] => 1377 [2] => 6256 [3] => 1379 [4] => 9797 [5] => 18875 [6] => 6264 [7] => 8269 [8] => 10176 [9] => 3154 [10] => 3326 [11] => 5019 [12] => 1319 [13] => 22422 [14] => 3640 [15] => 11265 [16] => 4848 [17] => 11614 )