มีสินค้า

99 BAHT
109 BAHT
add to cart

ชุดตัวต่อหุ่นรบ รูปสัตว์ 12 นักษัตริย์ ให้น้องๆได้ฝึกทักษะและเพิ่มความสนุกเพิ่มขึ้น 

OT-12-89955
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'5172' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9161,5792,8853,499,3804,1403,7907,22284,6304,23755,5166,24773,22115,25044,24641,1495,20937,10969 Array ( [0] => 9161 [1] => 5792 [2] => 8853 [3] => 499 [4] => 3804 [5] => 1403 [6] => 7907 [7] => 22284 [8] => 6304 [9] => 23755 [10] => 5166 [11] => 24773 [12] => 22115 [13] => 25044 [14] => 24641 [15] => 1495 [16] => 20937 [17] => 10969 )