สินค้าเหลือน้อย

590 BAHT
1290 BAHT
add to cart
  • หมวดสินค้า : เกม
  • รูปแบบสินค้า : PS4

Explore a brutal post-pandemic world, fully realized with the power of PlayStation®4 system
Includes additional game content: Delve into Ellie’s past in Left Behind, the single-player prequel chapter; Eight new multiplayer maps in the Abandoned and Reclaimed Territories packs
In-game cinematic commentary from the cast and creative director

/
เกม , PS4
  • Action
q select pid from dex_product where pid<>'5169' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5719,22831,22108,23425,23633,23386,24999,20789,14452,22122,25050,6612,7457,21700,21615,24640,21266,10419 Array ( [0] => 5719 [1] => 22831 [2] => 22108 [3] => 23425 [4] => 23633 [5] => 23386 [6] => 24999 [7] => 20789 [8] => 14452 [9] => 22122 [10] => 25050 [11] => 6612 [12] => 7457 [13] => 21700 [14] => 21615 [15] => 24640 [16] => 21266 [17] => 10419 )