สินค้าเหลือน้อย

1,290 BAHT
add to cart
  • หมวดสินค้า : เกม
  • รูปแบบสินค้า : PS4

Explore a brutal post-pandemic world, fully realized with the power of PlayStation®4 system
Includes additional game content: Delve into Ellie’s past in Left Behind, the single-player prequel chapter; Eight new multiplayer maps in the Abandoned and Reclaimed Territories packs
In-game cinematic commentary from the cast and creative director

/
เกม , PS4
  • Action
q select pid from dex_product where pid<>'5169' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11214,13730,6326,13104,5331,9391,12469,13039,6561,20291,17396,10886,10443,20184,14339,5627,9972,3295 Array ( [0] => 11214 [1] => 13730 [2] => 6326 [3] => 13104 [4] => 5331 [5] => 9391 [6] => 12469 [7] => 13039 [8] => 6561 [9] => 20291 [10] => 17396 [11] => 10886 [12] => 10443 [13] => 20184 [14] => 14339 [15] => 5627 [16] => 9972 [17] => 3295 )