สินค้าเหลือน้อย

1,290 BAHT
add to cart
  • หมวดสินค้า : เกม
  • รูปแบบสินค้า : PS4

Explore a brutal post-pandemic world, fully realized with the power of PlayStation®4 system
Includes additional game content: Delve into Ellie’s past in Left Behind, the single-player prequel chapter; Eight new multiplayer maps in the Abandoned and Reclaimed Territories packs
In-game cinematic commentary from the cast and creative director

/
เกม , PS4
  • Action
q select pid from dex_product where pid<>'5169' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7732,480,12469,9146,3043,20354,21610,1428,15721,1999,14119,9972,6794,10717,205,6731,6642,1522 Array ( [0] => 7732 [1] => 480 [2] => 12469 [3] => 9146 [4] => 3043 [5] => 20354 [6] => 21610 [7] => 1428 [8] => 15721 [9] => 1999 [10] => 14119 [11] => 9972 [12] => 6794 [13] => 10717 [14] => 205 [15] => 6731 [16] => 6642 [17] => 1522 )