สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
1290 BAHT
add to cart
  • หมวดสินค้า : เกม
  • รูปแบบสินค้า : PS4

Explore a brutal post-pandemic world, fully realized with the power of PlayStation®4 system
Includes additional game content: Delve into Ellie’s past in Left Behind, the single-player prequel chapter; Eight new multiplayer maps in the Abandoned and Reclaimed Territories packs
In-game cinematic commentary from the cast and creative director

/
เกม , PS4
  • Action
q select pid from dex_product where pid<>'5169' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7910,4978,15828,22967,4957,5803,8641,22052,14789,5180,19234,5905,14127,22282,9209,19805,1480,19754 Array ( [0] => 7910 [1] => 4978 [2] => 15828 [3] => 22967 [4] => 4957 [5] => 5803 [6] => 8641 [7] => 22052 [8] => 14789 [9] => 5180 [10] => 19234 [11] => 5905 [12] => 14127 [13] => 22282 [14] => 9209 [15] => 19805 [16] => 1480 [17] => 19754 )