สินค้าหมด

849 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5164' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11656,11822,11837,11331,5158,5161,5162,22665,11659,11823,11660,11824,11838,11819,5159,11658,11653,11652 Array ( [0] => 11656 [1] => 11822 [2] => 11837 [3] => 11331 [4] => 5158 [5] => 5161 [6] => 5162 [7] => 22665 [8] => 11659 [9] => 11823 [10] => 11660 [11] => 11824 [12] => 11838 [13] => 11819 [14] => 5159 [15] => 11658 [16] => 11653 [17] => 11652 )