สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5163' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5164,5158,11819,5160,11837,22665,5162,11653,11654,11821,12132,11824,11656,11822,11660,11664,11658,11659 Array ( [0] => 5164 [1] => 5158 [2] => 11819 [3] => 5160 [4] => 11837 [5] => 22665 [6] => 5162 [7] => 11653 [8] => 11654 [9] => 11821 [10] => 12132 [11] => 11824 [12] => 11656 [13] => 11822 [14] => 11660 [15] => 11664 [16] => 11658 [17] => 11659 )