สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5162' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5160,5163,11652,11664,11838,11821,12132,11823,11824,5158,11822,11819,11331,5159,11654,11660,11656,11659 Array ( [0] => 5160 [1] => 5163 [2] => 11652 [3] => 11664 [4] => 11838 [5] => 11821 [6] => 12132 [7] => 11823 [8] => 11824 [9] => 5158 [10] => 11822 [11] => 11819 [12] => 11331 [13] => 5159 [14] => 11654 [15] => 11660 [16] => 11656 [17] => 11659 )