สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5161' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11823,11820,11652,11658,12132,5163,11660,11821,11659,11822,11653,11819,11331,11656,11837,5159,5162,5164 Array ( [0] => 11823 [1] => 11820 [2] => 11652 [3] => 11658 [4] => 12132 [5] => 5163 [6] => 11660 [7] => 11821 [8] => 11659 [9] => 11822 [10] => 11653 [11] => 11819 [12] => 11331 [13] => 11656 [14] => 11837 [15] => 5159 [16] => 5162 [17] => 5164 )