สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5161' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11821,5162,12132,5159,11659,11838,11660,11654,5164,11656,11823,11824,11664,5160,11822,11820,11819,11653 Array ( [0] => 11821 [1] => 5162 [2] => 12132 [3] => 5159 [4] => 11659 [5] => 11838 [6] => 11660 [7] => 11654 [8] => 5164 [9] => 11656 [10] => 11823 [11] => 11824 [12] => 11664 [13] => 5160 [14] => 11822 [15] => 11820 [16] => 11819 [17] => 11653 )