สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5161' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5159,5164,11652,11821,11660,5163,11837,11819,11654,11656,11823,11820,11659,5158,11838,11822,11664,11658 Array ( [0] => 5159 [1] => 5164 [2] => 11652 [3] => 11821 [4] => 11660 [5] => 5163 [6] => 11837 [7] => 11819 [8] => 11654 [9] => 11656 [10] => 11823 [11] => 11820 [12] => 11659 [13] => 5158 [14] => 11838 [15] => 11822 [16] => 11664 [17] => 11658 )