สินค้าหมด

699 BAHT
699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5160' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11656,5164,11660,11653,11838,11664,11822,11652,5163,11823,11824,12132,5162,11659,11820,5158,22665,5159 Array ( [0] => 11656 [1] => 5164 [2] => 11660 [3] => 11653 [4] => 11838 [5] => 11664 [6] => 11822 [7] => 11652 [8] => 5163 [9] => 11823 [10] => 11824 [11] => 12132 [12] => 5162 [13] => 11659 [14] => 11820 [15] => 5158 [16] => 22665 [17] => 5159 )