สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5158' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11823,5163,5162,5160,11656,11821,12132,5164,11664,11659,22665,5159,11658,11824,5161,11819,11654,11838 Array ( [0] => 11823 [1] => 5163 [2] => 5162 [3] => 5160 [4] => 11656 [5] => 11821 [6] => 12132 [7] => 5164 [8] => 11664 [9] => 11659 [10] => 22665 [11] => 5159 [12] => 11658 [13] => 11824 [14] => 5161 [15] => 11819 [16] => 11654 [17] => 11838 )