สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5158' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11664,11660,11819,11659,11823,5159,11331,11820,5161,5164,11652,11837,22665,11656,11658,11654,12132,5160 Array ( [0] => 11664 [1] => 11660 [2] => 11819 [3] => 11659 [4] => 11823 [5] => 5159 [6] => 11331 [7] => 11820 [8] => 5161 [9] => 5164 [10] => 11652 [11] => 11837 [12] => 22665 [13] => 11656 [14] => 11658 [15] => 11654 [16] => 12132 [17] => 5160 )