สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5155' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9116,17721,15971,12765,23187,12766,17724,16229,21563,11355,17716,12767,17355,9526,17726,13463,17715,17719 Array ( [0] => 9116 [1] => 17721 [2] => 15971 [3] => 12765 [4] => 23187 [5] => 12766 [6] => 17724 [7] => 16229 [8] => 21563 [9] => 11355 [10] => 17716 [11] => 12767 [12] => 17355 [13] => 9526 [14] => 17726 [15] => 13463 [16] => 17715 [17] => 17719 )