สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5155' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12754,10823,14182,23187,13463,17717,14883,12766,13466,17725,14039,24439,9526,17716,12768,12765,17726,23188 Array ( [0] => 12754 [1] => 10823 [2] => 14182 [3] => 23187 [4] => 13463 [5] => 17717 [6] => 14883 [7] => 12766 [8] => 13466 [9] => 17725 [10] => 14039 [11] => 24439 [12] => 9526 [13] => 17716 [14] => 12768 [15] => 12765 [16] => 17726 [17] => 23188 )