สินค้าหมด

559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5153' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22341,17830,16237,9550,14151,15906,23182,13460,16735,16251,9562,9566,16116,19844,14885,16256,16247,21956 Array ( [0] => 22341 [1] => 17830 [2] => 16237 [3] => 9550 [4] => 14151 [5] => 15906 [6] => 23182 [7] => 13460 [8] => 16735 [9] => 16251 [10] => 9562 [11] => 9566 [12] => 16116 [13] => 19844 [14] => 14885 [15] => 16256 [16] => 16247 [17] => 21956 )