สินค้าหมด

399 BAHT
559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5152' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9541,14886,16050,17714,9544,14151,14853,15685,5149,23333,16249,17346,6303,14864,18769,19694,14877,19681 Array ( [0] => 9541 [1] => 14886 [2] => 16050 [3] => 17714 [4] => 9544 [5] => 14151 [6] => 14853 [7] => 15685 [8] => 5149 [9] => 23333 [10] => 16249 [11] => 17346 [12] => 6303 [13] => 14864 [14] => 18769 [15] => 19694 [16] => 14877 [17] => 19681 )