สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5151' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14850,22891,14856,13455,20865,14855,14881,16243,10434,9566,14854,15685,9546,9570,15688,17860,14853,16241 Array ( [0] => 14850 [1] => 22891 [2] => 14856 [3] => 13455 [4] => 20865 [5] => 14855 [6] => 14881 [7] => 16243 [8] => 10434 [9] => 9566 [10] => 14854 [11] => 15685 [12] => 9546 [13] => 9570 [14] => 15688 [15] => 17860 [16] => 14853 [17] => 16241 )