มีสินค้า

1,599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5149' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9564,13456,19842,21956,16243,9987,20276,18429,23448,14148,16250,14875,9542,22339,20275,14966,22338,16259 Array ( [0] => 9564 [1] => 13456 [2] => 19842 [3] => 21956 [4] => 16243 [5] => 9987 [6] => 20276 [7] => 18429 [8] => 23448 [9] => 14148 [10] => 16250 [11] => 14875 [12] => 9542 [13] => 22339 [14] => 20275 [15] => 14966 [16] => 22338 [17] => 16259 )