มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19842,17232,23601,22341,5483,16251,19690,14873,14852,9548,14152,12508,16325,9569,11112,9540,18431,9544 Array ( [0] => 19842 [1] => 17232 [2] => 23601 [3] => 22341 [4] => 5483 [5] => 16251 [6] => 19690 [7] => 14873 [8] => 14852 [9] => 9548 [10] => 14152 [11] => 12508 [12] => 16325 [13] => 9569 [14] => 11112 [15] => 9540 [16] => 18431 [17] => 9544 )