มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23447,16261,16250,16249,16259,15684,16251,10794,16257,23601,17216,16052,22384,22385,14882,9543,14884,22343 Array ( [0] => 23447 [1] => 16261 [2] => 16250 [3] => 16249 [4] => 16259 [5] => 15684 [6] => 16251 [7] => 10794 [8] => 16257 [9] => 23601 [10] => 17216 [11] => 16052 [12] => 22384 [13] => 22385 [14] => 14882 [15] => 9543 [16] => 14884 [17] => 22343 )