มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17350,13841,16236,15906,16116,16252,14868,13462,16244,5150,13840,17347,14886,17714,17351,14873,15685,18432 Array ( [0] => 17350 [1] => 13841 [2] => 16236 [3] => 15906 [4] => 16116 [5] => 16252 [6] => 14868 [7] => 13462 [8] => 16244 [9] => 5150 [10] => 13840 [11] => 17347 [12] => 14886 [13] => 17714 [14] => 17351 [15] => 14873 [16] => 15685 [17] => 18432 )