มีสินค้า

129 BAHT
129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5114' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1783,14080,10033,3533,18316,10861,3237,1847,12432,341,2198,14515,21783,19634,2898,6400,16185,21856 Array ( [0] => 1783 [1] => 14080 [2] => 10033 [3] => 3533 [4] => 18316 [5] => 10861 [6] => 3237 [7] => 1847 [8] => 12432 [9] => 341 [10] => 2198 [11] => 14515 [12] => 21783 [13] => 19634 [14] => 2898 [15] => 6400 [16] => 16185 [17] => 21856 )