มีสินค้า

129 BAHT
129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5114' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21856,2199,2259,21748,23309,9108,13910,16145,17511,23313,21625,5112,20383,19632,20397,16219,11489,5011 Array ( [0] => 21856 [1] => 2199 [2] => 2259 [3] => 21748 [4] => 23309 [5] => 9108 [6] => 13910 [7] => 16145 [8] => 17511 [9] => 23313 [10] => 21625 [11] => 5112 [12] => 20383 [13] => 19632 [14] => 20397 [15] => 16219 [16] => 11489 [17] => 5011 )