มีสินค้า

129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5112' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5109,23761,28,13852,19,17493,16223,2197,18350,21751,17114,22311,22689,14087,20030,2217,8771,23733 Array ( [0] => 5109 [1] => 23761 [2] => 28 [3] => 13852 [4] => 19 [5] => 17493 [6] => 16223 [7] => 2197 [8] => 18350 [9] => 21751 [10] => 17114 [11] => 22311 [12] => 22689 [13] => 14087 [14] => 20030 [15] => 2217 [16] => 8771 [17] => 23733 )