มีสินค้า

129 BAHT
add to cart

     
     
     
     
     
     

q select pid from dex_product where pid<>'5110' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9580,18858,8864,16222,2214,10602,1847,14899,20489,12253,8009,17511,13864,2199,13878,17151,22687,10438 Array ( [0] => 9580 [1] => 18858 [2] => 8864 [3] => 16222 [4] => 2214 [5] => 10602 [6] => 1847 [7] => 14899 [8] => 20489 [9] => 12253 [10] => 8009 [11] => 17511 [12] => 13864 [13] => 2199 [14] => 13878 [15] => 17151 [16] => 22687 [17] => 10438 )