มีสินค้า

129 BAHT
add to cart

     
     
     
     
     
     

q select pid from dex_product where pid<>'5110' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10022,77,18907,9819,8036,11010,13916,18309,12253,10436,23765,17391,18159,14900,2216,24112,5070,51 Array ( [0] => 10022 [1] => 77 [2] => 18907 [3] => 9819 [4] => 8036 [5] => 11010 [6] => 13916 [7] => 18309 [8] => 12253 [9] => 10436 [10] => 23765 [11] => 17391 [12] => 18159 [13] => 14900 [14] => 2216 [15] => 24112 [16] => 5070 [17] => 51 )