สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5085' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5058,10719,6539,3125,11516,17675,9272,4778,20062,3057,1120,10240,3100,8422,1108,1115,1107,2270 Array ( [0] => 5058 [1] => 10719 [2] => 6539 [3] => 3125 [4] => 11516 [5] => 17675 [6] => 9272 [7] => 4778 [8] => 20062 [9] => 3057 [10] => 1120 [11] => 10240 [12] => 3100 [13] => 8422 [14] => 1108 [15] => 1115 [16] => 1107 [17] => 2270 )