สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5085' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23883,21556,9601,1116,929,9273,5268,6164,1133,21207,6943,3057,13010,3919,4574,3098,4131,10750 Array ( [0] => 23883 [1] => 21556 [2] => 9601 [3] => 1116 [4] => 929 [5] => 9273 [6] => 5268 [7] => 6164 [8] => 1133 [9] => 21207 [10] => 6943 [11] => 3057 [12] => 13010 [13] => 3919 [14] => 4574 [15] => 3098 [16] => 4131 [17] => 10750 )