สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5069' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5083,5943,5944,19094,13954,13955,5084 Array ( [0] => 5083 [1] => 5943 [2] => 5944 [3] => 19094 [4] => 13954 [5] => 13955 [6] => 5084 )