สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5069' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5084,5944,19094,13955,13954,5943,5083 Array ( [0] => 5084 [1] => 5944 [2] => 19094 [3] => 13955 [4] => 13954 [5] => 5943 [6] => 5083 )