สินค้าเหลือน้อย

150 BAHT
200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5050' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1097,3431,7913,3935,1096,7919,1094,22548,13644,3931,7918,15618,10320,7476,10319,3932,9227,6100 Array ( [0] => 1097 [1] => 3431 [2] => 7913 [3] => 3935 [4] => 1096 [5] => 7919 [6] => 1094 [7] => 22548 [8] => 13644 [9] => 3931 [10] => 7918 [11] => 15618 [12] => 10320 [13] => 7476 [14] => 10319 [15] => 3932 [16] => 9227 [17] => 6100 )