สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5039' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18305,14926,5110,17392,15640,10030,1940,18856,13910,21575,21273,23109,5012,18301,1826,20383,1848,21016 Array ( [0] => 18305 [1] => 14926 [2] => 5110 [3] => 17392 [4] => 15640 [5] => 10030 [6] => 1940 [7] => 18856 [8] => 13910 [9] => 21575 [10] => 21273 [11] => 23109 [12] => 5012 [13] => 18301 [14] => 1826 [15] => 20383 [16] => 1848 [17] => 21016 )