สินค้าเหลือน้อย

320 BAHT
400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'5039' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18120,10610,10674,9840,13956,5194,15842,21776,17506,9524,2206,17148,20571,15554,8876,5107,16188,11106 Array ( [0] => 18120 [1] => 10610 [2] => 10674 [3] => 9840 [4] => 13956 [5] => 5194 [6] => 15842 [7] => 21776 [8] => 17506 [9] => 9524 [10] => 2206 [11] => 17148 [12] => 20571 [13] => 15554 [14] => 8876 [15] => 5107 [16] => 16188 [17] => 11106 )