สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5009' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2213,16199,16192,16209,13864,14003,16201,23761,4486,17856,23051,18310,10423,19813,18853,19827,23893,13853 Array ( [0] => 2213 [1] => 16199 [2] => 16192 [3] => 16209 [4] => 13864 [5] => 14003 [6] => 16201 [7] => 23761 [8] => 4486 [9] => 17856 [10] => 23051 [11] => 18310 [12] => 10423 [13] => 19813 [14] => 18853 [15] => 19827 [16] => 23893 [17] => 13853 )