มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5003' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7374,7254,1943,1078,9861,6981,9848,1945,1075,1082,4107,5197,7463,6667,17170,7467,5974,1080 Array ( [0] => 7374 [1] => 7254 [2] => 1943 [3] => 1078 [4] => 9861 [5] => 6981 [6] => 9848 [7] => 1945 [8] => 1075 [9] => 1082 [10] => 4107 [11] => 5197 [12] => 7463 [13] => 6667 [14] => 17170 [15] => 7467 [16] => 5974 [17] => 1080 )