มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5003' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6981,7467,4319,8971,3048,2046,1740,8972,7469,4775,7227,4841,7375,1717,5974,9848,9847,1718 Array ( [0] => 6981 [1] => 7467 [2] => 4319 [3] => 8971 [4] => 3048 [5] => 2046 [6] => 1740 [7] => 8972 [8] => 7469 [9] => 4775 [10] => 7227 [11] => 4841 [12] => 7375 [13] => 1717 [14] => 5974 [15] => 9848 [16] => 9847 [17] => 1718 )