สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4992' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,821,14153,1626,4288,15614,21268,14149,4682,22458,14147,1153 Array ( [0] => 821 [1] => 14153 [2] => 1626 [3] => 4288 [4] => 15614 [5] => 21268 [6] => 14149 [7] => 4682 [8] => 22458 [9] => 14147 [10] => 1153 )