สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4981' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11217,3634,3656,18167,22061,19331,22833,21592,3191,22415,6792,22411,11760,20262,9292,7333,22588,10424 Array ( [0] => 11217 [1] => 3634 [2] => 3656 [3] => 18167 [4] => 22061 [5] => 19331 [6] => 22833 [7] => 21592 [8] => 3191 [9] => 22415 [10] => 6792 [11] => 22411 [12] => 11760 [13] => 20262 [14] => 9292 [15] => 7333 [16] => 22588 [17] => 10424 )