มีสินค้า

นิยาย

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

เรื่องราวเริ่มขึ้น นับตั้งแต่ที่ผู้กล้าเริ่มออกเดินทางจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเป็นเวลาสามปี ทหารมนุษย์บุกโจมตีเผ่าปิศาจผ่านทางประตูใหญ่

แล้วยึดฐานสำคัญแห่งหนึ่งเอาไว้ได้ และในช่วงนั้นเอง ดินแดนส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์ก็ถูกครอบครองโดยเผ่าปิศาจ กลุ่มราชอาณาจักรทาง

ตอนใต้ก็เกิดการสู้รบย่อยๆ กับเผ่าปิศาจขึ้นอยู่เนืองๆ ภาพความทรงจำของความเสียหายและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเผ่าปิศาจ

กลายเป็นฝันร้ายสร้างความขมขื่นให้กับเหล่าผู้คน ท่ามกลางความร้อนแรงและโกลาหลเช่นนั้น ข่าวเรื่องกลุ่มของผู้กล้าโจมตีขับไล่เผ่าปิศาจ

เป็นระลอกๆ นั้น ถือว่าเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในทวีปกลาง แต่อีกด้านหนึ่ง ตัวผู้กล้าเองนั้น ด้วยเพราะอดรนทนไม่

ไหวที่การปราบปรามเผ่าปิศาจล่าช้าไม่คืบหน้า หรือว่าเป็นเพราะเหตุผลอื่น ถึงได้ทิ้งเหล่าเพื่อนพ้องวีรบุรุษทั้งสามคน...... แล้วมุ่งหน้าไปยัง

ปราสาทที่จอมปิศาจอาศัยอยู่เพียงลำพัง ราวกับลูกศรที่ปล่อยออกจากคันธนู พุ่งเป็นเส้นตรงยิ่งกว่าเส้นที่ขีดโดยใช้ไม้บรรทัด

 

  • Adventure , Demons , Fantasy , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'497' and ( pcharacter='34' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,918,658,23299,23377,660,500,4346,1216,10276,659,4737,501,2902,5785,23298,657,661 Array ( [0] => 918 [1] => 658 [2] => 23299 [3] => 23377 [4] => 660 [5] => 500 [6] => 4346 [7] => 1216 [8] => 10276 [9] => 659 [10] => 4737 [11] => 501 [12] => 2902 [13] => 5785 [14] => 23298 [15] => 657 [16] => 661 )