สินค้าหมด

150 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4954' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1339,22161,21710,2603,4844,18558,6274,9234,5423,14449,18598,6581,15764,21923,21911,13037,5229,8975 Array ( [0] => 1339 [1] => 22161 [2] => 21710 [3] => 2603 [4] => 4844 [5] => 18558 [6] => 6274 [7] => 9234 [8] => 5423 [9] => 14449 [10] => 18598 [11] => 6581 [12] => 15764 [13] => 21923 [14] => 21911 [15] => 13037 [16] => 5229 [17] => 8975 )