สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4954' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9128,6438,1466,22111,11210,8252,6645,18119,6763,20121,22286,10148,22162,3179,10998,7588,4268,1529 Array ( [0] => 9128 [1] => 6438 [2] => 1466 [3] => 22111 [4] => 11210 [5] => 8252 [6] => 6645 [7] => 18119 [8] => 6763 [9] => 20121 [10] => 22286 [11] => 10148 [12] => 22162 [13] => 3179 [14] => 10998 [15] => 7588 [16] => 4268 [17] => 1529 )