สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4952' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21183,7260,6503,10634,3828,4235,5445,24805,22134,6247,9252,20932,9136,24787,4968,6189,6263,10450 Array ( [0] => 21183 [1] => 7260 [2] => 6503 [3] => 10634 [4] => 3828 [5] => 4235 [6] => 5445 [7] => 24805 [8] => 22134 [9] => 6247 [10] => 9252 [11] => 20932 [12] => 9136 [13] => 24787 [14] => 4968 [15] => 6189 [16] => 6263 [17] => 10450 )