สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4950' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1329,22968,13102,3145,10163,6445,23011,5806,7572,260,17301,1743,22626,8715,1434,5630,9754,8714 Array ( [0] => 1329 [1] => 22968 [2] => 13102 [3] => 3145 [4] => 10163 [5] => 6445 [6] => 23011 [7] => 5806 [8] => 7572 [9] => 260 [10] => 17301 [11] => 1743 [12] => 22626 [13] => 8715 [14] => 1434 [15] => 5630 [16] => 9754 [17] => 8714 )