สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4950' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21920,5805,5619,5657,21641,3910,23339,23630,4978,20129,23792,5450,3345,19086,2748,3383,6824,18661 Array ( [0] => 21920 [1] => 5805 [2] => 5619 [3] => 5657 [4] => 21641 [5] => 3910 [6] => 23339 [7] => 23630 [8] => 4978 [9] => 20129 [10] => 23792 [11] => 5450 [12] => 3345 [13] => 19086 [14] => 2748 [15] => 3383 [16] => 6824 [17] => 18661 )