สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4948' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9755,20954,20491,3648,1431,2377,204,8714,21740,9151,12482,22187,14641,22783,14679,5903,22049,798 Array ( [0] => 9755 [1] => 20954 [2] => 20491 [3] => 3648 [4] => 1431 [5] => 2377 [6] => 204 [7] => 8714 [8] => 21740 [9] => 9151 [10] => 12482 [11] => 22187 [12] => 14641 [13] => 22783 [14] => 14679 [15] => 5903 [16] => 22049 [17] => 798 )