สินค้าหมด

89 BAHT
139 BAHT

โมเดลมินิ SD กันดั้ม ในราคาพิเศษ มีให้เลือกสะสม 15 แบบ 

GD-12-81669
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'4903' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13850,15951,20627,16420,16524,7244,13341,15429,575,15943,12455,1641,12043,16744,13357,13334,5993,15946 Array ( [0] => 13850 [1] => 15951 [2] => 20627 [3] => 16420 [4] => 16524 [5] => 7244 [6] => 13341 [7] => 15429 [8] => 575 [9] => 15943 [10] => 12455 [11] => 1641 [12] => 12043 [13] => 16744 [14] => 13357 [15] => 13334 [16] => 5993 [17] => 15946 )