สินค้าหมด

89 BAHT
139 BAHT

โมเดลมินิ SD กันดั้ม ในราคาพิเศษ มีให้เลือกสะสม 15 แบบ 

GD-12-81669
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'4900' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13297,15944,13334,13875,18020,6015,15396,12529,13350,13311,16603,10361,575,13268,12514,15413,20627,13856 Array ( [0] => 13297 [1] => 15944 [2] => 13334 [3] => 13875 [4] => 18020 [5] => 6015 [6] => 15396 [7] => 12529 [8] => 13350 [9] => 13311 [10] => 16603 [11] => 10361 [12] => 575 [13] => 13268 [14] => 12514 [15] => 15413 [16] => 20627 [17] => 13856 )