เมเบลซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอัลเทสใต้ต้องรับมือการต่อสู้กับอัลเทสตะวันตกที่รุนแรงขึ้น เมเบลอยากจำกัด

ความเสียหายในวงแคบสุดจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นำมาใช้ในสนามรบจนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รบ และเพื่อทำให้สงคราม

จบลงเมเบลกลับใช้วิธีที่สามซึ่งไม่ใช่ทั้งกำลังอาวุธและกำลังการเมืองมันคืออะไรกันนะ...? ภาคอัลเทสใต้มาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้ว!

 

  • Comedy , Fantasy , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'488' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6658,17301,20190,8289,1358,16128,7910,14347,9974,4210,6471,22111,9165,1519,20286,22799,21921,24471 Array ( [0] => 6658 [1] => 17301 [2] => 20190 [3] => 8289 [4] => 1358 [5] => 16128 [6] => 7910 [7] => 14347 [8] => 9974 [9] => 4210 [10] => 6471 [11] => 22111 [12] => 9165 [13] => 1519 [14] => 20286 [15] => 22799 [16] => 21921 [17] => 24471 )